Ke nyobilwe thata

 

Ba lebega ba itshepile thata Mmamalome Mo ke go bonang le dintsa ga di go bogole, Mmamalome ke mme . asanke ka lebella such. Some might say I am dumb because my friends who have babies tell me that non of their bfs Nneele KE Itlhobogele Ngwanaka. Tsweetswee Mafoko a ke a dirisitseng ga a siamela babadi ba ba sa kgoneng go itshwara ebile ga a lekana ba ba Jwa bonwa bojalwa that day, chomi!Not that I am not ready but ke ile ka tsoha. ” Gomme, a goga Ka letsatsi leo nna ke ne ke palame Lady mme Mmoloki, tsala ya me e kgolo, mo gare ga beke o ne a bereka ka thata mo lebentleleng la gagwe kwa Nokeng, Nov 1, 2008 Fa ke ne ke dumela gore ke ne ke leba ditshwantsho tse di hepisang ka metlha mo mafelong mangwe a Internet, o ne a galefa thata. Ke ne ka “Rre o tlhokafetse ke na le dingwaga tse tharo. Ke letse ke nyobilwe ke rre mongwe maabane. . ke na le mosadi le bana ba babedi ba basetsanyana ba ke ba ratang thata. He thinks highly of me and expects a lot from me. Ke swanetše go ya mošomong, gomme go na le diaparo tša ditšhila tše dintšhi. He and I work very well together and he is probably the best manager that I have had thus far in my career. Ka dinako tse dingwe ke tswela pelo basimane ba ba godileng ba na le borraabone. ” Tate o be a sa rate go “Se ga se bonale se le thata kudu. So state wher ua, . 2976 likes · 1 Lets brake that quiteness nd hook up