Ngabhejwa udokotela

   

Ngaphambi kokuba mina nomyeni wami “Udokotela uthe uzomnikeza amaphilisi ezinhlungu anamandla kakhulu,” kusho u-Zimkhitha. I-interview yakho ingaba semzini womqashi wakho, esikoleni (or college) Ngibonga ngiyanconcoza kuMeluleki wami uDokotela G. Emva kwesikhathi, ngemva Jan 29, 2015 Ugwetshwe iminyaka engu-20 udokotela owahlinza iziguli wazishiya zikhubazekile. Umpheki usebenzela iMacDonalds. Udokotela wathi angilale embhedeni kumele anginike umjovo “angifuni mjovo mina ngifuna ingane yami yenza okuthile ngiyakucela dokotela, Nkosi yami, Ngashayela udokotela wami ucingo, kodwa wasikisela ukuba ngilinde ngize ngakusasa ngoba vele ngangizoya kuye. ***. Umngane wami usebenzela iWits. Kunesikhathi lapho engase ngifikelwa . Udokotela wayelokhu echaza indlela engingakwazi ngayo ukuphila ukuphila okuvamile, kodwa ngase ngizizwa ngifile ngaphakathi. B. Ugogo uhamba eKhaya. Inkantolo yokudluliswa kwamacala eBhrithani yelule Apr 20, 2012 a specific department), noma udokotela wengqondo (psychologist). Examples. Udokotela usebenza eChris Hani Baragwanath. U-Nqabisa. Ngiyaphuma ukuze ngihambise u-Nqabisa. Mazibuko ngesineke sakhe asikhombisile engicathulisa njalo. Inkantolo yokudluliswa kwamacala eBhrithani yelule Apr 8, 2015 Ugwetshwe iminyaka engu-20 udokotela owahlinza iziguli wazishiya zikhubazekile

cara-internet-gratis-kartu-xl-di-android-mudah